Pogagervej 3A, Vinding, 7550 Sørvad

Natur -- og jagtområde

Arealet er en 2,08 Ha ubebygget landbrugslod med skov og krat - matrikel nr. 10a, Pogager, Vinding.

Beliggenhed midt mellem Sørvad og Vildbjerg. Arealet er bevokset med løvtræer og buskads, og der er varierende jagtmuligheder på området..

Der må på grunden ikke opføres nogen form for bygninger, og der er iflg det oplyste ingen vandforsyning eller elforsyning på ejendommen.
Området er vanskeligt tilgængeligt, og man kan kun køre dertil af en markvej, som stopper ca 200 meter fra arealet.